Thích thú với chùm ảnh đội quân Minion trong trang phục X-Men
Số phận các nhân vật trong phần phim "X-Minions" mới nhất được minh họa rất độc đáo.X-Minion Wolverine.


X-Minion Storm.


X-Minion Magneto.


X-Minion Beast.X-Minion Angel.


X-Minion Nightcrawler.


X-Minion Colossus.

(Theo DesignTaxi)
0 Response to "Thích thú với chùm ảnh đội quân Minion trong trang phục X-Men"

Post a Comment

Friends list