Google sẽ không từ bỏ dòng Nexus

Google sẽ không từ bỏ dòng Nexus

Rất nhiều thông tin cho rằng Google sẽ loại bỏ dòng sản phẩm Nexus để thay thế bằng dòng Android Silver cao cấp hơn, Android Silver c...

Friends list