Chè thạch ngô man mát đãi khách quý đến chơi nhà

Từng viên thạch được thả trong nước cốt dừa man mát, thơm thơm ngon lắm nhé!Thạch ngô thì mang vị béo, thạch nếp thì mang vị thanh rất thích!
Trang trí thêm hạt ngô cho viên thạch ngô này!
Mời khách trong những chén xinh xinh thế này đảm bảo rằng ai cũng thích cho mà xem!

Chè thạch ngô man mát đãi khách quý đến chơi nhà

0 Response to "Chè thạch ngô man mát đãi khách quý đến chơi nhà"

Post a Comment

Friends list